Op de lidmatenvergadering van maandag jl. is dhr. H.N. Aantjes aangewezen als ouderling. Wij vernemen zijn beslissing uiterlijk D.V. maandag a.s. Wij hopen op een gunstig besluit.