In de vacature oud. C.H. Baan heeft de kerkenraad het volgende dubbeltal gesteld: H.N. Aantjes en P.J. Verwoert. De stemmingsvergadering vindt plaats op D.V. maandag 26 okt. a.s. om 19.30 uur in de “Wegwijzer”. Wij bevelen deze aangelegenheid hartelijk in uw voorbeden aan.