Het is de bedoeling om op D.V. 16 nov. a.s. de stemmingsvergadering te houden. Uit praktische motieven noem ik u dat maar alvast.