De volgende personen zijn aan het eind van dit jaar aftredend en weer herkiesbaar: oud. J. den Besten, diaken A. de Jong, kerkrentmeester B. Korevaar, oud.-kerkrentmeester A.J. van Meijeren en oud. A.J. van Rees. Als er voor 19 sept. a.s. geen namen van tegenkandidaten worden genoemd, zullen zij herkozen worden verklaard.