Ga naar de inhoud

Ambtsdragersverkiezing

Wij herinneren de belijdende leden nog even en ongetwijfeld ten overvloede aan de stemmingsvergadering van D.V. 11 nov. a.s. Deze begint om half acht.