Ga naar de inhoud

Ambtsdragersverkiezing

Aan het eind van het jaar zijn diaken J.W. van de Graaf en ouderling-kerkrentmeester W. van Muijlwijk aftredend en weer herkiesbaar. Als er voor D.V. 30 sept. a.s. bij de scriba geen namen van tegenkandidaten worden genoemd zullen zij door de kerkenraad herkozen worden verklaard.