De kerkenraad heeft het volgende dubbeltal gesteld in de vacature van een diaken: J.C. Boele en A. de Jong. De stemmingsvergadering is op D.V. maandag 10 dec. a.s. om (precies) 19.45 uur (!) in de “Wegwijzer”. Wij bevelen deze zaak van harte in uw voorbede aan.