Dhr. A. van der Spek heeft bedankt voor zijn verkiezing tot diaken. Wij respecteren zijn beslissing. Dat neemt niet weg, dat dit wel een teleurstelling is. Zegene God de fam. Van der Spek en ons als de gemeente hier die naar Christus` Naam is genoemd.