In het geval van de aftredende en weer herkiesbare kerkenraadsleden C.H. Baan en A.J. van Rees en van de aftredende en weer herkiesbare kerkvoogd B. Korevaar zijn er geen namen van tegenkandidaten ingediend. Zij worden t.z.t. herkozen verklaard. Voor vier afgetreden of aftredende kerkenraadsleden dienen er binnenkort dubbeltallen te worden gesteld. Het betreft de vacatures van oud.-kerkrentmeester M.C. de Jong, oud.-kerkrentmeester C. Kortlever, oud. H.N. Aantjes en diaken P.J. Verwoert. Namen van eventuele kandidaten kunnen tot en met D.V. 22 okt. a.s. schriftelijk, ondertekend en per ambt bij de scriba te worden ingediend. Wij bidden, dat de Heere God ons voor de genoemde posten mannen van trouw, inzicht, geloof en bedachtzaamheid zal doen vinden.