Het lijkt de kerkenraad wijs om pas na de vakantie met de procedure om te komen tot de vervulling van de vacature van een diaken weer verder te gaan.