Ga naar de inhoud

Ambtsdragersverkiezing

De lidmatenvergadering heeft dhr. F. de Bruin verkozen als diaken. Wij leven met hem mee. Als u dit leest, zal hij zijn beslissing bekend hebben gemaakt.