De belijdende lidmaten worden in de gelegenheid gesteld tot en met 31 maart a.s. bij de scriba schriftelijk en ondertekend namen in te dienen van eventuele kandidaten voor de vacature van een diaken. Wij bidden, dat er ons t.z.t. een waardige nieuwe diaken zal gegeven worden.