Dhr. J. den Hartog heeft bedankt voor zijn verkiezing tot diaken. Dat is voor hem zelf maar ook voor ons als gemeente moeilijk. Wij leggen het weer in de handen van God. Wij weten, dat Hij ons niet vergeet.