De kerkenraad heeft het volgende dubbeltal gesteld in de vacature van een diaken: J. van den Bosch en J. den Hartog. De stemmingsvergadering is op D.V. 27 febr. a.s. om 20.00 uur in de “Wegwijzer”. Wij bidden om een gezegend verloop m.n. ook van deze dingen.