De komende zondagmorgen hopen we diaken G. Korevaar, oud. J. den Dunnen en ouderling-kerkrentmeester H.N. Aantjes (maar nu als ouderling) in het ambt te herbevestigen. De heren J.W. van de Graaf en C. Kortlever zullen voor het eerst in het ambt, respectievelijk van diaken en ouderling-kerkrentmeester, bevestigd worden. We bidden voor en met hen om een gezegende dienst. Het zijn niet de slechtsten die denken: “Maar hoe zou ik waardig in mijn ambt kunnen staan?” Maar dan is het God, die ons a.h.w., net zoals Hij het Mozes deed, in de val laat lopen en die zegt: “Heb Ik jouw mond niet gemaakt?! (vgl. Ex.4:11)” Wij wensen deze genoemde mensen bescheidenheid en moed en volharding en heel veel geloof toe. Op de harde bank van de levensschool raken we veel kwijt. En dan keuren we onszelf af; maar God keurt ons goed. En dat is van elke knecht het geheim.