We namen voor wat betreft de kerkenraad afscheid van diaken J.W. van de Graaf en ouderling-kerkrentmeester W. van Muijlwijk. Het was een bijzonder afscheid omdat we om hen beiden veel geven. Jullie hebben de Koning van het kruis gediend en jullie niet voor Hem geschaamd. Hij zegene jullie en allen die bij jullie horen. Wij maakten de bevestiging en herbevestiging mee van vier andere personen. Wij noemen u hun namen met de tekst die we als een persoonlijke zegen hen hebben meegeven: diaken J.C. Boele (Joh.10:14); diaken G. Koorevaar (Joh.10:11); ouderling A.D. Mourik (Joh.10:7b); en ouderling-kerkrentmeester P.J. Verwoert (Ps.23:1). Wij bidden voor hen om zegen, kracht en wijsheid en vooral om een toegewijd en trouw hart. “En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met gouden kronen op hun hoofd”(Openb.4:4).