De komende zondagmorgen D.V. nemen wij voor wat betreft de kerkenraad afscheid van diaken J.W. van de Graaf en ouderling-kerkrentmeester W. van Muijlwijk. Diaken J.C. Boele en ouderling A.D. Mourik worden in hun ambt herbevestigd en als “nieuwe” kerkenraadsleden bevestigen wij diaken G. Koorevaar en ouderling-kerkrentmeester P.J. Verwoert. Wij bidden om wijsheid en zegen voor al deze genoemden. God laat het ons als Hij ons roept niet alleen doen. Als de goede God van alle genade roepen wij Hem daarom aan.