Ik noem u de namen van de mannen die de afgelopen zondag werden bevestigd of herbevestigd als ouderling(kerkrentmeester) of diaken met de vermelding van hun persoonlijke tekst: diaken J.C. Boele (Lk.12:35); diaken J.W. van de Graaf (Lk.12:36); ouderling-kerkrentmeester W. van Muijlwijk (Lk.12:37a); en ouderling A.D. Mourik (Lk.12:40). Wij bidden, dat zij ijverig en met liefde hun dienst verrichten mogen. Wij hebben voor wat betreft de kerkenraad ook afscheid genomen van diaken G. Korevaar en oud. J. den Dunnen. Zij geven het aan God weer terug. Wij danken hen voor hun liefde en hun gebeden. Ik hoop, dat zij terugziend mogen zeggen: “Het was goed om de Meester te dienen, omdat Hij ons diende. Wij zijn niets tekort gekomen!”