De a.s. zondagmorgen hoopt dhr. A. de Jong te worden bevestigd als diaken. Wij zijn dankbaar, dat de Heere God ons dit geeft. Wij bidden om een gezegende dienst en voor dhr. De Jong om een gezegende ambtsbediening.