Ga naar de inhoud

Ambtdragerverkiezing

Br. Gerard Korevaar heeft zijn roeping tot het ambt van ouderling aanvaard. We zijn God, die Zelf Zijn kerk bouwt, dankbaar dat hij de vrijmoedigheid kreeg om ja te zeggen. Tot en met zaterdag 1 oktober bent u in de gelegenheid om bezwaar in te dienen tegen de bevestiging van deze broeder in het ambt. Bezwaren kunnen zowel betrekking hebben op de gevolgde verkiezingsprocedure als op leer en leven van de gekozen broeder. Bezwaren dienen schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend bij de scriba te worden ingediend.