De afgelopen maandag is dhr. J. den Hartog verkozen tot diaken. Zijn bedenktijd loopt tot D.V. dinsdag a.s. Wij wensen hem de kracht toe van boven om verantwoord zijn besluit te nemen. God zegene hem.