Ga naar de inhoud

Ambtdragersverkiezing

In de vorige kerkbode mochten we u meedelen dat alle drie de broeders hun verkiezing mochten aannemen. We zijn er de Heere dankbaar voor! Mochten er tegen de broeders Floor de Bruin, Jaap Korevaar en Henk den Besten bezwaren leven m.b.t. hun belijdenis of levenswandel, dan kan dat tot zaterdag 27 november, schriftelijk en ondertekend bij de scriba. Als er geen bezwaren zijn, dan is de bevestigingsdienst D.V. zondagmorgen 2 januari 2022.