Ga naar de inhoud

Ambtdragersverkiezing

Eind van dit kalenderjaar zijn er vijf broeders van de kerkenraad aftredend: de ouderlingen: J. den Besten en A. Mourik, ouderling /kerkrentmeester P. Verwoert, diaken: J.C. Boele en G. Koorevaar. Ouderling J. den Besten is niet herkiesbaar. Ouderling / kerkrentmeester P. Verwoert en diaken J.C. Boele stellen zich niet herkiesbaar. Ouderling A. Mourik en diaken G. Koorevaar stellen zich wel herkiesbaar. We willen proberen in twee fasen de kerkenraad weer voltallig te krijgen. We beginnen met de ambtsdragers die herkiesbaar zijn. U krijgt gelegenheid om namen in te dienen als tegenkandidaat voor ouderling A. Mourik en diaken G. Koorevaar. U kunt t/m donderdag 23 sept, ondertekend, uw briefje inleveren bij de scriba. Als er geen namen worden ingediend, en daar hopen we op, zullen zij als herkozen worden beschouwd.