Oud. A.D. Mourik en diaken J.C. Boele zijn eind dit jaar aftredend en herkiesbaar. Als er tot en met D.V. 11 okt. a.s. geen tegenkandidaten worden ingediend, zullen zij t.z.t. herkozen worden verklaard.