Ga naar de inhoud

Afscheid en (her)bevestiging ambtsdragers

De heren J. den Besten, A.J. van Meijeren en W. van Muijlwijk zullen D.V. zondagavond in de dienst worden bevestigd als ouderling of ouderling-kerkrentmeester. De heren C.H. Baan en A.J. van Rees zullen in hun ambt herbevestigd worden. Dhr. B. Korevaar wordt een kort welkom toegeroepen bij het begin van zijn nieuwe termijn als lid van het kerkrentmeesterschap. En wij nemen voor wat betreft het kerkenraadswerk afscheid van de heren H.N. Aantjes, M.C. de Jong en P.J. Verwoert. Wij hopen op een goede en gezegende dienst.