Op donderdag 14 jan., om 20.00 uur, hopen wij met jullie en de ouderlingen H.N. Aantjes en J. den Dunnen het beloofde vervolggesprek te hebben. Rond een ter zake dienend thema denken we tot zo ongeveer 21.00 uur elkaar te spreken.