Inclusief de giften via de bank heeft de collecte voor het “Noodhulpfonds vluchtelingen” het mooie bedrag van €1925,- opgebracht. De extra maand. collecte van 6 sept. jl. heeft €379,34 opgebracht; en de collecte AM van 20 sept. €325,70. Er is €1350,- binnengekomen voor de “Solidariteitskas”. De maand. telling bedroeg over sept. €1053,30 voor de kerk en €351,10 voor de diaconie. De stand van de opbrengst van de vrijwillige bijdrage is €40260,-. Wij bedanken de gevers daar heel hartelijk voor. Wij hopen natuurlijk het begrote bedrag de komende tijd nog te halen. Als u uw gave voor dit doel spoedig zou willen overmaken, is dat bijzonder welkom!