Wij zijn dankbaar om het werk dat een ijverige ploeg verricht om de kerk met de zondagen gedurende de reparatiewerkzaamheden “gangbaar” te houden en schoon te maken. Zo laat de gemeente zich van haar beste kant zien! De afgelopen zondag mocht het Avondmaal in ons midden aangericht staan. Een stil gebed moge er in ons hart zijn, dat m.n. degenen die nog geen belijdenis deden er door aan het denken gezet zijn en er iets in hen mag gaan leven van: “Ik zou niet dat op de lange baan moeten schuiven, maar God ook in die weg moeten zoeken”. Laat u uw plaatsen, zo mogelijk in de beide diensten, niet onbezet. Laat dat “teken ten goede” ons gegeven worden, dat wij trouw zijn in een ontrouwe tijd (vgl. Ps.86:17). Niet omdat wij beter zijn (dat zijn we niet); maar door Gods genade. Met een hartelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.