Nu dan,Israël,luister naar de verordeningen en bepalingen die Ik u leer te doen; Deuteronomium 4 : 1.