Ga naar de inhoud

Tekst van de week, (wk 45-2011)

27 U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult geen overspel plegen. 28 Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw  kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. n.a.v. Mattheüs 5 : 27 – 30.