In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen. Johannes 14 : 2 a.