En neem …. het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord.
Efeze 6 : 17.