En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Mattheus 26 : 30