En Hij ging verder en zag Levi, … en zei tegen hem: Volg Mij! Markus 2 : 14.