Ga naar de inhoud

Psycho Pastorale Toerusting

Onder deze naam is het de bedoeling, dat mevr. B. den Besten- van Eijl in bepaalde gevallen op verzoek van de kerkenraad en in overleg met en met toestemming van de persoon op wie de hulp gericht is voor de gemeente wat probeert te betekenen op het psychosociale vlak. Zij heeft daarvoor een cursus gevolgd en met succes afgerond. Het doel is vervolg- en nevenzorg na en bij de hulp die de ouderling of predikant of psychiater of psycholoog verleent aan het desbetreffende lid van de gemeente. Wij zijn blij met deze ons aangeboden dienst. We hopen, dat er op enig moment een vruchtbaar gebruik van kan worden gemaakt. Wij bidden voor mevr. Den Besten om Gods zegen.