Ga naar de inhoud

Maand: april 2020

Zondag 26 april 2020

09.30 uur Prop. A. van Dalen te Oud-Alblas
18.30 uur Prop. R.P. Hoogenboom te Woerden
De diensten worden doorgegeven via de live videoverbinding
Zingen voor de dienst: Ps. 84: 1 en 2 en Ps. 84: 5.
Organisten: De organisten van …

Pastoraat

Nu het bezoekwerk nagenoeg stilgevallen is, lijkt het ons goed om de namen te noemen van (oud)gemeenteleden die niet meer bij ons in het dorp wonen. Een belletje of een kaartje kan veel betekenen. Mevr. de Graaf-van de Graaf te …

Zij wel…

We zijn intens dankbaar dat de gebruikelijke kerkdiensten gewoon doorgang mogen vinden. Dat de verkondiging van het evangelie niet gestopt is. Dat we de technische middelen hebben om dat te realiseren en dat Arjan er elke zondag is om de …

Vrijwillige bijdrage

De volgende week D.V. wordt de brief met de acceptgiro voor de vrijwillige bijdrage bij u bezorgd en een nieuwsbrief met de financiële overzichten van 2019 en de begroting 2020. We willen alle gemeenteleden hartelijk dankzeggen voor de gaven die …

Verhuizing

Bij het ouder worden wordt je wereld vaak wat kleiner. Dat ervaren dhr. en mevr. Arie en Gerrie van der Giessen nu ook. Van de grote boerderij verhuizen naar een klein appartement is een hele overgang. Dat duurt even en …

Oekraïne

Rond deze tijd zouden we nu druk geweest zijn met de komst van vijfentwintig Oekraïense kinderen. Door de crisis waarin we nu verkeren, kan de overkomst niet doorgaan. We realiseren ons dat dit met name voor de al geselecteerde kinderen …

Verantwoording

Ontvangen via ouderling H. Bikker € 10 voor de kerk; ouderling A. Mourik € 20 voor de kerk; ouderling A. Mourik € 20 voor de diaconie. De zendingsbussen bij de uitgang hebben voor de maand maart €217,34 opgebracht.…

Ten slotte

Met dankbaarheid zien we terug op de diensten van afgelopen zondag. Thomas had ook last van een virus: het virus van de twijfel. Toch was het ook diezelfde Thomas die mocht belijden: “Mijn Heere en mijn God’. We werden ook …