Ga naar de inhoud

Maand: mei 2016

Tekst van de week, (wk 22-2016).

werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen. Filippenzen 2 : 12b – 13.

Zondag 29 mei 2016

9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (`s morgens bediening en `s avonds dankzegging en nabetrachting Heilig Avondmaal)
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.46:4; en `s avonds Ps.66:6.
Collecten: De tweede collecte in de diensten van zondag a.s. is …

Zendingsdag

Op D.V. 11 juni a.s. vindt in de Evenementenhal in Gorinchem de jaarlijkse G.Z.B.-zendingsdag plaats. Dat is van 9.45-15.30 uur. Laten we ons best doen om er bij aanwezig te zijn! Het thema is “De kerk begint opnieuw”. M.n. is …

Verantwoording

Het verjaringsfonds heeft over maart en april €435,10 opgebracht. De collecte voor de st. “Kinderhulp Oekraïne” heeft €420,50 opgebracht; en de pinksterzendingscollecte voor de G.Z.B. €780,-. De opbrengst van het oud papier was over het eerste kwartaal van dit jaar …

De kinderen uit Oekraïne

We hebben het er al een hele tijd over. Maar nu zijn de kinderen er. Met veel liefde proberen wij er m.n. in de gastgezinnen en vanuit de diverse commissies zes mooie weken van te maken. Als het allemaal loopt …

Ten slotte

“De hoofdman antwoordde en zei: Heere, ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt; maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen worden” (Mt.8:8). In de wereldkerk wordt die tekst in de liturgie van het …

Zondag 22 mei 2016

9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (voorber. Heilig Avondmaal)
18.30 uur ds. A.J. Sonneveld te Lopik
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.87:1. 2 en 3; en `s avonds Ps.84:5.
Collecte: De tweede rondgang in de diensten van D.V. zondag a.s. …

Jubileum: dhr. en mevr. Fop en Nel Damsteeg-Kortleve

Dhr. en mevr. Fop en Nel Damsteeg-Kortleve zijn op D.V. 21 mei a.s. veertig jaar getrouwd. Wij feliciteren hen en hun kinderen daar heel hartelijk mee. Veel hebben zij in die jaren aan goeds en zegen ontvangen. Maar de reis …

Censura morum

Het gesprek kan plaats vinden op D.V. 24 mei van 19.00-19.30 uur. Dat is aan de pastorie.…