Ga naar de inhoud

Maand: september 2015

Zondag 27 september 2015

9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.136:3, 22 en 23; en `s avonds Ps.40:4 en 5.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor het vluchtelingenwerk in …

Jubileum: dhr. en mevr. Spruijtenburg-Boot

Op 17 okt. a.s. hopen dhr. en mevr. Tinus en Marja Spruijtenburg-Boot hun 40-jarig huwelijksjubileum te gedenken. Wij feliciteren hen en hun zoon en diens vrouw daar heel hartelijk mee. Jullie hebben veel goeds en moois in deze 40 jaar …

Ambtsdragersverkiezing

Voor de herkiesbare kerkenraadsleden en voor kerkrentmeester B. Korevaar zijn er geen tegenkandidaten ingediend. Zij zullen t.z.t. worden herbevestigd. Ouderling C.H. Baan is aftredend en stelt zich niet meer herkiesbaar. De belijdende lidmaten zijn tot en met 3 okt. a.s. …

Startkrant

Wij bedanken Arjan van Rees van harte voor het redigeren van de Startkrant. Wij zijn hem daar zeer erkentelijk voor.…

Jeugdvereniging

De a.s. zondagavond vergadert onze J.V. Wij hopen op weer wat aanwas. Wij nodigen onze 16+ jongeren allemaal heel hartelijk uit om er ook bij te (gaan) behoren!…

Vrouwenvereniging

Op D.V. 28 sept. a.s. leidt mevr. Corrie Koorevaar-Timmer Bijbelstudie nummer 1 in uit ons blad van jl. juni. Wij hopen, dat een ieder probeert er deze eerste keer (en natuurlijk ook alle daaropvolgende keren) bij aanwezig te zijn.…

Tienerclub

Vanavond (25 sept.) begint (van 19.30-21.30 uur) de Tienerclub weer! Je bent zeer welkom!…

Collectebonnen

Op D.V. donderdag 1 okt. a.s. kunt u hiervoor van 20.00-21.00 uur weer in de consistorie terecht!…

Ten slotte

Wees, ook met uw kinderen (want die moeten ook leren dat er zondags twee keer kerk is), ijverig in het gaan naar Gods huis. Wij moeten niet al “strekkebenend” en met merkbare tegenzin gaan; maar gehoorzaam en dankbaar. Dat mag …