Ga naar de inhoud

Maand: augustus 2014

Zondag 31 augustus 2014

9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (`s morgens bediening en `s avonds nabetrachting en dankzegging Heilig Avondmaal).
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.22:12 en 13; en `s avonds Ps.23:1, 2 en 3.
Collecten: De tafelcollecte met het Avondmaal …

Voor de goede orde

De vorige keer met het Avondmaal dreigde er aan de eerste tafel een stoelentekort. Wij vinden het vervelend om de mensen naar voren te laten komen en vervolgens ze weer terug te moeten laten keren. We hebben met de koster …

“Geestelijke groei cursus”

Op D.V. 3 sept. a.s. komen wij bij Nils en Nicolet den Besten bijeen om hoofdstuk 23 met elkaar te bespreken. Wij hopen, dat u en jullie er dan ook weer zijn. Dat is om acht uur.…

Verantwoording

Het catechisatiebusje bevatte over de afgelopen winter €306,22 voor het werk van Tjerk en Marieke Visser. Wij zeggen m.n. onze jeugdige gevers hiervoor hartelijk dank.…

Collectebonnen

Hiervoor kunt u op D.V. 3 sept. a.s., van 20.00-21.00 uur, weer in de consistorie terecht.…

Kerkschoonmaak

De komende maandag en dinsdag is dat dus aan de orde. We rekenen op u! Het komt zeker weer goed!…

“Nacht zonder dak”

Een korte voorafkondiging: Van 12 op 13 sept. a.s. hopen we hieraan mee te doen. Voor inlichtingen kun je kijken onder “Brandwijk” op www.nachtzonderdak.nl. Je kunt ook informaties inwinnen bij Anne-Marie Zwart-Baan.…

Ten slotte

Ik dank de scriba en de andere kerkenraadsleden hartelijk voor de waarneming in mijn vakantie. Iedereen is alweer druk met de plannen voor de komende winter. Alles heeft zo zijn tijd. Wij bidden, dat wij allemaal met moed en geloof …

Tekst van de week, (wk 35-2014).

10   Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en er is in hem niets dat anderen doet struikelen. 1 Johannes 1 : 10.

Zondag 24 augustus 2014

9.30 uur ds T.C. de Leeuw te Grevelduin-Capelle (voorbereiding Heilig Avondmaal)
18.30 uur ds E. Versluis te St.-Annaland
Zingen voor de dienst: ’s morgens: Ps. 20: 1, 3 en 5; ’s avonds: Ps. 21: 1, 4 en 5.
Collecte: De …