Ga naar de inhoud

Maand: mei 2014

Zondag 1 juni 2014

9.30 uur ds. A. Talsma te Gouda (dienst t.g.v. zijn 45-jarig ambtsjubileum op 5 jan. jl.)
18.30 uur ds. T.C. de Leeuw te `s Grevelduin-Capelle
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.77:7; en `s avonds Ps.119:3.
Collecte: De tweede collecte …

Jubileum: dhr. en mevr. H. Boele-Verhoeff

D.V. 5 juni a.s. is de dag dat dhr. en mevr. H. Boele-Verhoeff vijftig jaar getrouwd zijn. Wij feliciteren deze, onze altijd trouw meelevende gemeenteleden en hun kinderen daar heel hartelijk mee. De trouwtekst was Spreuken 3 vers 6: “Ken …

Ds. A. Talsma

Begin januari wijdden we al wat regels in deze kolommen aan het 45-jarig ambtsjubileum van ds. A. Talsma. Brandwijk hield van hem en hij van Brandwijk. Veel is er anders geworden sinds hij hier kwam en later trouwde en het …

Verantwoording

De avondmaalscollecte (voor “Woord en Daad”) heeft het mooie bedrag van €352,20 opgebracht.…

Collectebonnen

Hiervoor kunt u op D.V. woensdag 4 juni a.s. van 20.00-21.00 uur weer in de consistorie terecht.…

Huwelijk

Op 23 mei vond alhier in de kerk de inzegening plaats van het huwelijk van Rokus Lakerveld en Bertine den Besten. De tekst voor de prediking was Galaten 6 vers 2.…

Ten slotte

De examens zijn voor de meeste examenkandidaten afgerond. We wensen hen sterkte toe in de spannende tijd van het wachten op de uitslag. Jullie moeten maar ijverig leren dit en alle dingen van jullie leven te leggen in de handen …

Donderdag 29 mei 2014 (Hemelvaartsdag)

9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Zingen voor de dienst: Ps.24:4 en 5.
Collecte: De extra collecte is bestemd voor de Algemene Middelen van de kerk.
Oppas: Mevr. Liesbeth Kwakernaak-Erkelens, Debora van de Graaf en Marleen Korevaar verzorgen de oppas.…