Ga naar de inhoud

Maand: april 2014

Tekst van de week, (wk 18-2014).

 De discipel dan die Jezus liefhad, zei tegen Petrus: Het is de Heere! Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee. Johannes 21

Zondag 27 april 2014

9.30 uur ds. C. Bos te Benschop
18.30 uur ds. P. Vermaat te Veenendaal
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.89:2 en 3; en `s avonds Ps.84:5 en 6.
Collecte: De tweede rondgang in de diensten van D.V. zondag a.s. …

Openbare belijdenis des geloofs

Wij noemen u de namen van de gemeenteleden die de afgelopen zondag hun openbare geloofsbelijdenis hebben afgelegd met daarbij de woorden van de Bijbel die wij hen als een persoonlijke zegen hebben meegegeven: Mevr. Corrie van Beuzekom- van Muijlwijk (Rom.8:37); …

Collectebonnen

Hiervoor kunt u op D.V. woensdag 30 april a.s. van 20.00-21.00 uur weer in de consistorie terecht. …

Ten slotte

Ontvangt u allen een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw, van
uw ds. J.A.H. Jongkind. …

Tekst van de week, (wk 17-2014).

En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.  Romeinen 5 : 5.

Zondag 20 april 2014 (Eerste Paasdag)

9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (dienst waarin een aantal gemeenteleden belijdenis aflegt van het geloof)
18.30 uur ds. M. van de Ruitenbeek te Dussen
Zingen voor de dienst: `s Morgens zingen we voor de dienst een aantal paasliederen. I.v.m. de …

Huwelijk: Rokus Lakerveld & Bertine den Besten

Op 23 mei a.s. hopen Rokus Lakerveld uit Noordeloos en Bertine den Besten te trouwen. De inzegening van het huwelijk vindt op de trouwdag plaats om 14.00 uur, hier in de kerk. Wij feliciteren Rokus en Bertine van harte met …

Bediening van de Heilige Doop

Op 13 april j.l. ontving Dang Fu Tang van der Spek het teken en zegel van de Heilige Doop. De tekst voor de prediking was Mk.15:21.…

Zondagsschool

De zondagsschool heeft twee weken vrij. Op D.V. 4 mei a.s. zetten we de lessen weer voort.…