Ga naar de inhoud

Maand: december 2013

Tekst van de week, (wk 01-2014).

Ook Anna was er, een profetes, ………. En zij was een weduwe van ongeveer vierentachtig jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende. Lukas 2 : 36a – 37.

Tekst van de week, (wk 52-2013).

Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, ….opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Galaten 4 : 4 – 5.

Woensdag 1 januari 2014 (nieuwjaarsdag)

9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Zingen voor de dienst: Ps.95:1 en 2.
Collecte: De tweede collecte op de nieuwjaarsdag is bestemd voor de Algemene Middelen.
Oppas: Mevr. Marjan Koorevaar- van Spengen verzorgt de oppas; en op 5 jan. mevr. Anita …

Dinsdag 31 december 2013 (oudejaarsdag)

19.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Zingen voor de dienst: Ps.91:1 en 4.
Collecte: Met de oudejaarsavond is de ene collecte bestemd voor de kerk. Uit een dankbaar hart mogen we onze gaven geven!
Oppas: geen…

Zondag 29 december 2013

9.30 uur ds. J. de Wit te Jaarsveld
18.30 uur ds. C.J. Barth te Nederlangbroek
Zingen voor de dienst: `s morgens Ps.3:1 en 2; en `s avonds Ps.3:4.
Collecte: De tweede collecte is bestemd voor de Algemene Middelen.
Oppas: Leandra …

Donderdag 26 december 2013 (tweede kerstdag)

18:30 uur Kerstfeestviering van de zondagsschool.
Collecte: De helft van de collecteopbrengst is voor het werk van Jacob-Jan en Tamara Matze en de helft voor het eigen zondagsschoolwerk. Uit een dankbaar hart mogen we onze gaven geven!
Oppas: Brenda Kortlever …

Woensdag 25 december 2013 (eerste kerstdag)

9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (Vanaf 9.15 uur zingen we enige kerstliederen. Probeer daar ook op tijd voor te zijn!)
18.30 uur ds. W. van Weelden te Oud-Alblas
Zingen voor de dienst: `s avonds Ps.149:1 en 2.
Collecte: De extra …

Zondag 22 december 2013

9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
18.30 uur ds. W.F. Jochemsen te Noordeloos
Zingen voor de dienst: Op 22 dec.: `s morgens Ps.33:1 en 2; en `s avonds Ps.33:3 en 5.
Collecte: De tweede collecte is bestemd voor de Algemene Middelen.…

Verantwoording

Mevr. Els Aanen kreeg €5,- mee voor “Licht in de avond”. Het verjaringsfonds heeft over sept. en okt. €403,14 opgebracht. Wij zeggen u hiervoor hartelijk dank.…

Van de zondagsschool

Wij bidden om een mooi en gezegend kerstfeest. Wij bidden, dat de Naam van onze Koning er in groot wordt gemaakt! De kinderen die nu afscheid nemen groeten wij met alle liefde. Op de catechisatie hopen wij hen, als het …