Ga naar de inhoud

Maand: november 2013

Zondag 1 december 2013

9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
18.30 uur ds. M. v.d. Ruitenbeek te Dussen
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.72:1 en 2; en `s avonds Ps.72:3 en 4.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is …

Ambtsdragersverkiezing

De heren J.C. Boele en A.D. Mourik hebben hun verkiezing tot respectievelijk diaken en ouderling aanvaard. Wij zijn meer dan dankbaar, dat het alles tot nog toe zo voorspoedig is gelopen. Alle geloof, wijsheid en kracht wensen wij deze mannen …

GZB-dagboekjes

Inmiddels heeft de verkoop van de boekjes aan de huizen plaats gevonden. Wie dit gebeuren gemist heeft, kan alsnog het boekje “Een handvol koren” bestellen bij diaken G. Korevaar. De boekjes kosten €9,90. Daar blijft per boekje €7,- voor het …

Mannenvereniging

Op D.V. 2 dec. a.s. komen wij weer bijeen. Wij bespreken Openb.1:1-8 (zie het clubblad van mei/juni 2013). Dhr. Arjan Kortleve leidt dat voor ons in.…

Collectebonnen

Op D.V. woensdag 4 dec. a.s. kunt hiervoor van 20.00-21.00 uur weer in de consistorie terecht! …

Verantwoording

Voor de kerkradio ontvingen wij via diaken G. Korevaar €30,-. Wij zeggen u hartelijk dank.…

Ten slotte

Ontvang als jongeren en ouderen een hartelijke groet van
uw ds. J.A.H. Jongkind. …

Tekst van de week, (wk 48-2013 ).

Zij zeiden dan tegen Hem: Heere, geef ons altijd dat brood.35 En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst …

Zondag 24 november 2013

9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (`s morgens bediening en `s avonds nabetrachting en dankzegging Heilig Avondmaal).
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.57:5 en 7; en `s avonds Ps.66:1.
Zingen na de dienst: De komende zondagavond D.V. nodigen …

Jubileum: dhr. en mevr. Bakker-Blokland

Op 13 nov. jl. waren dhr. en mevr. Nijs en Line Bakker-Blokland 45 jaar getrouwd. Wij feliciteren hen en hun kinderen daar heel hartelijk mee. In alle mooie, maar ook in alle moeilijke dingen ging God mee met jullie. “Mijn …