Ga naar de inhoud

Maand: mei 2013

Zondag 2 juni 2013

9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (v.m. bediening en n.m. dankzegging en nabetrachting Heilig Avondmaal).
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.81:1, 2 en 3; en `s avonds Ps.82:1 en 2.
Collecten: De tweede collecte in de diensten van …

Collectebonnen

Hiervoor kunt u op D.V. donderdag 6 juni, van 20.00-21.00 uur, weer in de consistorie terecht.…

Verantwoording

De coll. voor de H.G.J.B. heeft €357,08 opgebracht. Wij zeggen u hartelijk dank.…

Ten slotte

Dhr. en mevr. Kees en Liesbeth Kortlever-de Heer zijn inmiddels opa en oma van twee lieve kleinkinderen. Bij Siem en Carola Wahlbrink-Kortlever is er een tweede meisje geboren. Wij feliciteren Kees en Liesbeth en de andere betrokkenen daar heel hartelijk …

Tekst van de week, (wk 21-2013).

maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Handelingen 1 : 8.

Zondag 26 mei 2013

9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (v.m. voorbereiding Heilig Avondmaal)
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.97:6 en 7; en `s avonds Ps.97:1 en 3.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor …

“Gewoon gastvrij”

We zijn als het goed is natuurlijk iedere dag gastvrij voor elkaar en voor alle mensen; maar wij geven dat op D.V. zondagmorgen 9 juni a.s. een extra accent. Wie aan “Gewoon gastvrij” wil meedoen, wijs ik op het opgaveformulier …

Censura morum

Het gesprek kan plaats vinden op D.V. 27 mei a.s. van 19.00-19.30 uur. U kunt er zich aan de pastorie voor melden.…

Ten slotte

Wij leven mee met mevr. Bea den Besten-van Eijl wier vader vorige week op 89-jarige leeftijd in Groot-Ammers is overleden. Moge God haar heel nabij zijn. Wij bereiden ons de komende zondagmorgen samen in de dienst voor op het Heilig …