Ga naar de inhoud

Maand: januari 2013

Zondag 3 februari 2013

9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.21:7, 8 en 13; en `s avonds Ps.146:1, 2 en 6.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor het werelddiaconaat …

Overleden: mevr. Pietertje de Leeuw-van Beest

Op 23 jan. is in het ziekenhuis in Gorinchem na een korte periode van afnemende krachten mevr. Pietertje de Leeuw- van Beest, die de laatste ruim 30 jaar in Meerkerk woonde, overleden. Zij werd 90 jaar. In de jaren 1979 …

Jeugdvereniging

Op D.V. 3 febr. a.s. komen wij na afloop van de avonddienst weer bijeen!…

Bijbelkring

Op D.V. 4 febr. komen wij als Bijbelkring weer bijeen. Wij bespreken hoofdstuk 3 van ons boekje over de profeet Jesaja. Wij verwachten ook jullie, hoor, als “tussencatechese-mensen”!…

Tienerclub

De komende week hopen onze leden bij u langs te komen voor de jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Wij willen u alvast bedanken voor uw medeleven hierin.…

Busjes van de kerkradio

Dhr. D.H. Blotkamp hoopt de volgende week bij de luisteraars langs te komen voor het legen van de busjes. …

Echo-vrouwenkring

Op D.V. woensdagmorgen 6 febr. verwachten wij u allemaal weer!…

Persoonlijk

Op D.V. 4 febr. a.s. ben ik jarig. Op donderdagmorgen 7 febr. is er een “inloop” voor de gemeente. En op donderdagavond 7 febr. nodigen wij de kerkenraadsleden, de leden van het kerkrentmeesterschap, de organisten, de koster en de tuinman …

Van de zendingscommissie

Bij dit blad treft u een inlegvel aan m.b.t. tot het werk van Tjerk en Marieke Visser in Malawi. Op het ogenblik is de inhoud van de zendingsbussen bij de uitgang via de G.Z.B. voor dat werk ook bestemd.…

Verantwoording

De coll. bij het kerstfeest van de zondagsschool heeft het mooie bedrag van €238,70 opgebracht.…