9.30 uur ds. W. Westland te Sliedrecht
18.30 uur ds. T.J. Korten te Lopikerkapel
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.28:1; en `s avonds Ps.28:5 en 6.
Collecte: De extra collecte van D.V. zondag a.s. is bestemd voor de stichting “de Hoop”. Wij bevelen deze rondgang heel hartelijk aan.
Oppas: Op D.V. 28 mei a.s. verzorgen mevr. Liesbeth Kwakernaak-Erkelens en Debora van de Graaf de oppas; en op 4 juni mevr. Leontina Boele- de Haan; Christina Boele; en Dorine Korevaar.

Wij verwijzen u op dit punt naar het bericht van vorige week.

De tafelcollecte bij het Avondmaal heeft, met als bestemming “Woord en Daad” €254,90 opgebracht. De collecte voor de St. “Kinderhulp OekraÏne” heeft €264,05 opgebracht. De opbrengst van het oud papier was over het eerste kwartaal van dit jaar voor ons deel €735,87. Vooral de “inzamelaars” zijn we heel dankbaar daarvoor.

Hiervoor kunt u op D.V. donderdag 1 juni a.s. van 20.00-21.00 uur weer in de consistorie terecht.

Op D.V. 1 juni vergadert de kerkenraad. Wij vragen daar uw biddend meeleven voor.

Als het goed is keert de J.V. morgen (D.V. 27 mei) van de gemaakte trip naar het mooie België weer huiswaarts. We hopen dat de deelnemers een mooie reis hebben gehad.

De a.s. zondagmorgen hoopt de kleine Julian Kok (de zoon van onze Aart en Frederike) in de mooie dorpskerk van Maarssen te worden gedoopt. We waarderen het, dat u ook wat onze kinderen betreft er vaak blijk van geeft met ons mee te leven. Met een hartelijke groet aan jong en oud, als altijd mede namens de kerkenraad, van uw ds. J.A.H. Jongkind.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2017 Inloggen