9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (vm. bediening en nm. dankzegging Heilig Avondmaal)
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.146:6 en 7; en `s avonds Ps.107:1.
Collecten: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor de Algemene Middelen van de kerk. De tafelcollecte is bestemd voor “Woord en daad”. Beide doeleinden bevelen wij u hartelijk aan.
Oppas: Op D.V. 19 febr. a.s. verzorgen mevr. Linda Theunissen-Mourik en Dorien Korevaar de oppas; en op 26 febr. mevr. Marianne Kortleve-Mourik en Wieke en Christina Boele.
Koffie drinken na de dienst: Noteer dat alvast maar voor D.V. 26 febr. a.s.!

Mevr. Line Bakker-Blokland is inmiddels van “Yulius” overgeplaatst naar “Waerthove”. Zij wordt daar verpleegd op afd. “de Giessen”. Dit is voor Line en Nijs weer een andere stap en een nieuwe fase. We hopen, dat hun verdere weg een begaanbare weg zal blijken te zijn en dat de stille Geest van God hier ook in mee gaat. Jian van der Spek ligt nog in het Sofia Kinderziekenhuis. Jian houdt van de psalmen. Als onze groet en ons gebed voor hem daar in het verre Rotterdam schrijven wij hier de eerste regels van de berijmde Ps.116:1: “God heb ik lief, want die getrouwe Heer` hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen”.

Op D.V. 20 febr. a.s. ontmoeten wij elkaar weer. Wij bespreken Bijbelstudie nummer 6 uit ons blad van jl. nov. Mevr. Sjanie de Bruin- van Dieren leidt dat voor ons in.

Op woensdagmorgen 22 febr. a.s., op de bekende tijd, hopen wij elkaar weer te ontmoeten.

Wij leven mee met mevr. Marry van Dijk-Kamphof nu de jongste schoonzus aan de kant van haar man met wie ze een plezierige band had heel plotseling is overleden. Zij woonde in Harmelen en is 67 jaar geworden. Bij zoiets gaat er veel door je heen. Ook maak ik van de gelegenheid gebruik om mevr. Pinie de Haan-Rozendaal te condoleren met het verlies van haar zwager Arnold de Haan in Canada. Ook hij is betrekkelijk plotseling overleden. Wij waarderen het, dat wij van Henri en Carola de Jong-Bouter een kaartje ontvingen van de geboorte, op 4 febr. jl., van hun (derde) zoon Pepijn. Wij feliciteren de ouders en grootouders hier heel hartelijk mee. Wat het Avondmaal betreft, viel mijn oog op enige regels van ds. J.T. Doornenbal in “Aan `s Konings tafel” (Houten, 2015). Wat mij daarin opvalt is dat hij wel streng, maar ook heel liefelijk spreekt. Het is nauw en ruim tegelijk. Misschien helpt het u en mij verder. “Waar zijn wij deze week druk mee geweest? Misschien met duizend dingen die onszelf betreffen. Misschien hebben wij er `s nachts om wakker gelegen. Wij wisten wel van de nodiging. Maar er was zo veel dat ons in beslag nam. Maar is het dan eigenlijk niet zo, dat we niet kunnen komen omdat wij niet willen? Omdat het andere ons zwaarder weegt en wij dus geen belang hebben bij de Heere en Zijn Avondmaal? Wij houden alleen vast aan ons eigen leven en kunnen het en willen het niet prijsgeven”. Maar Jezus zegt in het Bijbelgedeelte waarover ds. Doornenbal het in dit verband heeft: ”Dwing hen binnen te komen, opdat Mijn huis vol wordt” (Lk.14:23). Met een hartelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2017 Inloggen