9.30 uur prof. dr. G. van den Brink te Woerden
18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.62:4 en 5; en `s avonds Ps.63:4.
Collecte: De tweede rondgang in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor de Algemene Middelen van de kerk.
Oppas: Op D.V. 16 okt. a.s. verzorgen mevr. Leontina Boele- de Haan en Colinda van Rees de oppas; en op 23 okt. mevr. Ploni van Zessen- Stuij en Wieke Boele.
Koffie drinken na de dienst: De a.s. zondagmorgen D.V. nodigen wij u hiervoor allemaal heel hartelijk uit!

Mevr. C.G. van de Graaf- de Graaf wordt, na een val vorige week, tijdelijk verpleegd in ”Waerthove” in Sliedrecht. In “Yulius” in Sliedrecht verblijft mevr. Line Bakker-Blokland nog steeds. Wij leven ook mee met het overlijden vorige week van haar broer Koen Blokland, die al lang in Barneveld woonde, maar die sommigen van ons nog hebben gekend. ”Mij ziel kleeft U standvastig aan, Gij ondersteunt mijn zwakke schreden; Uw rechterhand vol mogendheden doet mij getroost en veilig gaan” (Ps.63:5; berijmd).

Op 9 okt. jl. werd de kleine Joah Christiaan Mourik hier gedoopt. De tekst voor de preek was Hebr.11:24-26.

Op D.V. 17 okt. a.s. komen wij weer bijeen. Wij bespreken met als inleidster mevr. Nelly Korevaar-Vlot Bijbelstudie nummer 2 uit de “Herv. Vrouw” van jl. juni.

I.v.m. de herfstvakantie is er de komende dinsdag geen catechisatie.

Op D.V. dinsdag 18 okt. a.s. houden wij vanaf 19.45 uur in de “Wegwijzer” een zendingsavond. Ds. Nils de Jong komt ons dan het een en ander vertellen over het project “Noorderlicht” in Blijdorp in Rotterdam. U vindt de verdere gegevens op het stencil “Samen bij Een”. De volwassenen, maar zeker ook onze jongeren nodigen wij hiervoor hartelijk uit! De avond wordt uitgezonden via de kerkradio. Wij bedanken dhr. Johan Borsje en mevr. Frederike Kok-Jongkind nog hartelijk voor hun werk in de zendingscommissie en wij heten dhr. Frank Scheurwater die in de commissie zit namens de mannenvereniging in ons gezelschap van harte welkom.

Nogmaals wordt een ieder hartelijk uitgenodigd voor de Afrika-avond van D.V. vrijdag 21 okt. a.s. om 19.30 uur in de “Wegwijzer”. De “inloop” is vanaf 19.00 uur. Wij hopen jong en oud te ontmoeten hierbij!

Op bezoek kreeg ik €10,- mee voor de kerk. Wij zeggen u hiervoor hartelijk dank.

Wij zijn blij met elke “zwerver” die in de dienst is en bij God om genade aanklopt. Maar omdat dat zo is, doet elke lege kerkbank ons zeer. Laten we in de gezinnen en persoonlijk ijverig zijn in het God in Zijn huis te zoeken. Zondag 38 zegt: “En dat ik, inzonderheid op de Sabbat, dat is, op de rustdag, tot de gemeente Gods naarstiglijk kome”. Dat “naarstiglijk” betekent: “Er komt nooit iets tussen”. Laten we het er in de praktijk van ons geloof nog eens op nazien. “Kom, ga met ons en doe als wij!” (Ps.122:1; berijmd). Met een hartelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2016 Inloggen